Grupy Parafialne

Grupy Parafialne

GRUPA PARAFIALNA

OPIEKUN

TERMIN I MIEJSCE SPOTKAŃ

Lektorzy  

ks. Jakub

Piątek, godz. 17.00 – w Zakrystii II

Ministranci 

ks. Jakub

Piątek, godz. 17.00 – w Zakrystii II

Zespół liturgiczny  - szafarze

ks. Proboszcz

……………………………….

 

 

 

Kółka różańcowe

Ks. Proboszcz

1-sza niedziela miesiąca, godz.10.00  - W Dolnym  kościele

 

 

 

Legion Maryi Prezydium 1

ks. Andrzej

Wtorek, godz. 16.15, Sala Legionu

Legion Maryi Prezydium 2

Ks. Andrzej

Poniedziałek, godz. 16.15, Sala Legionu

Legion Maryi Prezydium 3

ks. Proboszcz

Poniedziałek, godz. 17.30, Sala Legionu

Legion Maryi Prezydium 4

ks. Jakub

Czwartek, godz. 16.15, Sala Legionu

 

 

 

Neokatechumenat  Wspólnota 1

ks. Proboszcz

Środa, godz. 19.00, Sala JP II

Sobota, godz. 15.30, Sala JP II

Neokatechumenat    Wspólnota 2

ks. Jakub

Wtorek, godz. 19.00, Sala JP II

Sobota, godz. 19.00, Sala JP II

Neokatechumenat    Wspólnota 3

ks. Tadeusz

Wtorek, godz. 19.00 Sala św. Maksymiliana Marii Kolbego

Sobota, godz. 15.30 Sala JP II

 

 

 

Domowy Kościół  1

ks. Tadeusz

……………………………….

Domowy Kościół  2

ks. Bartłomiej

……………………………….

Domowy Kościół 3

ks. Bartłomiej

……………………………….

 

 

 

Arcybractwo Straży Honorowej  Najświętszego  Serca Pana Jezusa

ks. Proboszcz

2gi piątek m-ca, godz.18.45, Sala Caritas

Wspólnota Krwi Chrystusa

ks. Jakub

Poniedziałek, godz. 17.00, Sala Caritas

2ga sobota m-ca, godz. 8.30, Dolny kościół

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

ks. Bartłomiej

Piątek, godz.19.00, Sala KSM

Oaza Młodzieżowa

ks. Tadeusz

Piątek, godz. 19.00, Sala św. Maksymiliana Marii Kolbego

Rycerstwo Św. Michała Archanioła

ks. Tadeusz

……………………………….

Wspólnota modlitewna "Modlitwa Serca"    

Ks. Andrzej

……………………………….

Szkolne Koło Caritas Gimnazjum nr 3 

Kasia Pryputniewicz

………………………………. Sala JP II

Akcja Katolicka 

ks. Andrzej

……………………………….

Grupa Charytatywna

Ks. Jakub

……………………………….

Parafialny Zespół Wolontariatu „MOGĘ, CHCĘ POMÓC”

Ks. Proboszcz

PN po 2giej niedzieli m-ca, godz. 18.45, Sala św. Filipa

Harcerze

Ks. Jakub

……………………………….

Bierzmowanie

Ks. Bartłomiej

……………………………….

Schola

Ks. Tadeusz

Poniedziałek, godz. 18.30, Sala św. Filipa

Poniedziałek po 2-giej niedzieli m-ca,  godz. 18.30, sala JP II

Piątek, godz. 17.00, Sala JP II

Chór mieszany Parafii NMP Matki Kościoła

Ks. Proboszcz

Wtorek, godz. 16.00, Sala chóru

     
Krucjata Eucharystyczna    
Al - Anon    
     

 

Schola Parafialna parafii p.w. NMP Matki Kościoła w Świdniku

Schola Parafialna parafii p.w. NMP Matki Kościoła w Świdniku

Zapraszamy wszystkie dzieci z terenu naszej parafii do udziału w scholi.

 

Spotkania odbywają się w piątki i niedziele.

 • Piątek - godzina 17:00 - próba scholi (sala w dolnym kościele)

   

 • Niedziela - godzina 11:00 - próba scholi (w Zakrystii)
 • Niedziela - godzina 11:45 - oprawa muzyczna Mszy świętej dla dzieci

Opiekun scholi - ks. Tadeusz


Oficjalna strona scholi:

Schola Parafialna parafii p.w. NMP Matki Kościoła w Świdniku

Neokatechumenat

Neokatechumenat  Wspólnota 1

ks. Proboszcz

Środa, godz. 19.00, Sala JP II

Sobota, godz. 15.30, Sala JP II

Neokatechumenat    Wspólnota 2

ks. Jakub

Wtorek, godz. 19.00, Sala JP II

Sobota, godz. 19.00, Sala JP II

Neokatechumenat    Wspólnota 3

ks. Tadeusz

Wtorek, godz. 19.00 Sala św. Maksymiliana Marii Kolbego

Sobota, godz. 15.30 Sala JP II

 

Legion Maryi

Legion Maryi Prezydium 1

ks. Andrzej

Wtorek, godz. 16.15, Sala Legionu

Legion Maryi Prezydium 2

Ks. Andrzej

Poniedziałek, godz. 16.15, Sala Legionu

Legion Maryi Prezydium 3

ks. Proboszcz

Poniedziałek, godz. 17.30, Sala Legionu

Legion Maryi Prezydium 4

ks. Jakub

Czwartek, godz. 16.15, Sala Legionu

 

Ruch Światło-Życie

 

Ruch Światło-Życie 

Ruch Światło-Życie (znany powszechnie jako Oaza) - jeden z ruchów odnowy Kościoła według nauczania Soboru Watykańskiego II. Ruch ten powstał w Polsce, a jego założycielem był sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki.

Ruch gromadzi ludzi różnego wieku i powołania: dzieci, młodzieży, dorosłych, jak również kapłanów, zakonników, zakonnice, członków instytutów świeckich oraz rodziny w gałęzi rodzinnej, jaką jest Domowy Kościół (nazywany także Oazą Rodzin). Poprzez odpowiednią dla każdej z tych grup formację Ruch Światło-Życie stara się wychowywać "dojrzałych chrześcijan" i służyć odnowie Kościoła przez przekształcanie parafii w żywe "wspólnoty wspólnot", czyli doprowadzanie parafii do stanu, w którym nie będzie potrzebne istnienie wspólnot (wypełni się odnowa Kościoła).

Znakiem rozpoznawczym Ruchu Światło- Życie jest starochrześcijański symbol (czyt. phos- dzoe) - greckie słowa "światło" i "życie", krzyżujące się na literze "omega", która tutaj jest symbolem Ducha Świętego.

Historia ruchu
Początki historii Ruchu sięgają pierwszej "oazy", czyli wyjazdu rekolekcyjnego o programie charakterystycznym dla Ruchu, która odbyła się w r. 1954 z ministrantami. Przed rokiem 1976 Ruch był znany pod nazwą "Ruch oazowy", "Ruch Żywego Kościoła", "Ruch Niepokalanej". Twórcą oazy, założycielem Ruchu i pierwszym moderatorem krajowym był ks. Franciszek Blachnicki (pochowany w kościele pw. Dobrego Pasterza w Krościenku), zmarły w 1987. Od kilkunastu lat Ruch Światło-Życie działa także za granicą: w Bułgarii, w Słowacji, na Litwie, w Czechach, w Niemczech, na Białorusi, na Ukrainie (skąd coraz liczniej młodzież przybywa na wakacyjne oazy do Polski) i na Łotwie oraz od 2006 roku w Irlandii.

Charakterystyka ruchu
Cel Ruchu Światło-Życie jest osiągany poprzez realizację programu formacyjnego. Każdy uczestnik Ruchu po ewangelizacji, prowadzącej do przyjęcia Jezusa Chrystusa jako swego osobistego Pana i Zbawiciela, uczestniczy w formacji w grupie "uczniów Jezusa" (deuterokatechumenat), a następnie we wspólnocie diakonijnej, podejmując konkretną służbę (diakonię) w "Kościele i świecie". Jest ona niemal zawsze związana z posługami na rzecz Ruchu. Ewangelizacja - katechumenat - diakonia, to trzy etapy drogi formacyjnej Ruchu Światło-Życie na wszystkich poziomach formacji. Nieodłącznie z tym ruchem wiąże się Krucjata Wyzwolenia Człowieka, polegająca na:

 • powstrzymaniu się od spożywania napojów alkoholowych,
 • nie częstowania alkoholem,
 • nie wydawania pieniędzy na alkohol,
 • powstrzymywaniu się i przeciwdziałaniu wszystkiemu co prowadzi do zniewolenia człowieka
 • modlitwie.

Wszystko to należy rozumieć jako sposób walki z problemem alkoholowym w Polsce. Podstawowe metody realizacji programu formacyjnego to:

 • metoda "światło-życie", przenikająca wszystkie elementy programu formacyjnego, polegająca na tym, że szuka się światła w Słowie Bożym, by wprowadzić je w swoje życie;
 • oaza rekolekcyjna i mała grupa formacyjna.

Specyfiką metody Ruchu Światło-Życie jest realizacja zasady "życie z życia" (tylko osoba która sama żyje dojrzałą wiarą, może ją przekazywać innym) i zasady organicznego wzrostu.

Struktura ruchu jest zgodna ze strukturą Kościoła: małe grupy do których należą uczestnicy Ruchu, zasadniczo tworzą jego wspólnotę w parafii. Wspólnoty Ruchu utrzymują ze sobą łączność spotykając się na Dniach Wspólnoty.

Odpowiedzialność za całość Ruchu sprawuje Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie. Na szczeblu kraju, diecezji i parafii odpowiedzialność pełnią moderatorzy krajowi, diecezjalni i parafialni. Każdy moderator pełni swą posługę wraz z zespołem diakonii. Diakonię moderacji mogą pełnić zarówno osoby świeckie, jak i duchowne.

Formowanie się Ruchu Światło-Życie w Świdniku w parafii NMP Matki Kościoła

W Świdniku wspólnota oazowa wyłoniła się w 1988 r. z istniejącego od kilku lat ruchu oazowego prowadzonego przez ojców Kapucynów z Lublina. Formację przeszło w tym czasie około 150 osób, z których wyłoniły się trzy powołania kapłańskie i dwa zakonne żeńskie. Uformowana 30- osobowa grupa uczestniczyła w budowaniu wspólnoty Kościoła oraz realizowała drugi cel ruchu jakim jest kształtowanie religijne dojrzałej osobowości członków wspólnoty. Grupę stanowiła młodzież klas VII i VIII szkoły podstawowej, młodzież szkół średnich, studenci oraz młodzież pracująca.

Od 1994 r., gdy moderatorem wspólnoty został ks. M. Gładkowski, w parafii wydawano tygodnik „ Moje niedzielne spotkanie z Bogiem”. Wspólnota prowadziła również coroczne czuwania w okresie Triduum Paschalnego, drogę krzyżową i modlitwę różańcową w czasie nabożeństw październikowych. Formacja wspólnoty opierała się na cotygodniowych spotkaniach w małych grupach. Spotkania modlitewne przypominały swoim układem rekolekcje oazowe.

 

Oaza Młodzieżowa

ks. Tadeusz

Piątek, godz. 19.00, Sala św. Maksymiliana Marii Kolbego

W parafii działają również kręgi Domowego Kościoła
 

Domowy Kościół  1

ks. Tadeusz

……………………………….

Domowy Kościół  2

ks. Bartłomiej

……………………………….

Domowy Kościół 3

ks. Bartłomiej

……………………………….

 

Krucjata Eucharystyczna

Opiekuni: xxx – czwartek, godz. 15.30

Krucjata Eucharystyczna - informacje:

Krucjata Eucharystyczna – korzenie

Na międzynarodowym Kongresie Eucharystycznym w Lourdes w 1914 r. stwierdzono potrzebę utworzenia dla dzieci organizacji o profilu eucharystycznym. Po orędziu papieża Benedykta XV, wzywającym dzieci całego świata do modlitwy o pokój, Krucjata Eucharystyczna zostaje założona przez O. Bessier'sa TJ w 1916 r. jako organizacja dla dzieci w ramach Apostolstwa Modlitwy, prowadzonego przez Księży Jezuitów. Pierwsze oddziały powstały we Francji.

Na terenie Polski Krucjata została założona przez św. Urszulę Ledóchowską, założycielkę Zgromadzenia Sióstr Urszulanek. Matka Ledóchowska zakłada pierwsze koło Krucjaty w Pniewach k/Poznania 1 stycznia 1925r.

We Francji od 1960 r. Krucjata Eucharystyczna zaczyna działać w nowym stylu, jako nowy ruch. Za radą Jana XXIII przybiera on nazwę: Eucharystyczny Ruch Młodych – ERM.

Cele Eucharystycznego Ruchu Młodych

 • Wdrażać dzieci do czynnego udziału we Mszy św. oraz innych form kultu Eucharystii;
 • Ukazać Jezusa Eucharystycznego jako Przyjaciela;
 • Rozbudzić w dziecku pragnienie modlitwy i nauczyć różnych jej form;
 • Rozwijać postawy eucharystyczne: współofiarowania, postawę wobec Słowa Bożego, postawę jedności i miłości oraz wdzięczności;
 • Uczyć dzieci systematycznej pracy nad sobą;
 • Pogłębiać więź dzieci z Kościołem i zaprawiać do apostolstwa.

Formację w ERM-ie streszczają cztery krótkie zasady:

 • Żyj Mszą Świętą!
  Naszym Królem jest Jezus Eucharystyczny! Staramy się więc często spotykać się z naszym najlepszym Przyjacielem, ukrytym w Hostii. Nasze spotkanie z Jezusem nie może się jednak ograniczać jedynie do chwil spędzonych na Eucharystii, lecz mamy nieustannie, każdego dnia żyć Mszą św. Powinniśmy starać się, aby nasze życie prawdziwie było Eucharystią, czyli dziękczynieniem, a nasze czyny powinny świadczyć o Jezusie, którego nosimy w naszych sercach.
 • Czytaj Ewangelię!
  Każdy członek ERM-u powinien karmić się nie tylko Chlebem Eucharystycznym, ale i Słowem, które Pan Bóg kieruje do nas. Św. Urszula Ledóchowska mówiła: "Czytając Ewangelię, poznasz Jezusa, stanie ci się On coraz bliższy." Dlatego właśnie powinniśmy nie tylko z uwagą uczestniczyć w Liturgii Słowa, która ma miejsce podczas Eucharystii, ale także w naszych wspólnotach i indywidualnie wsłuchiwać się w Ewangelię.
 • Kochaj bliźnich!
  Owocem miłości do Pana Jezusa i życia Eucharystią jest miłość naszych bliźnich. Mamy starać się dostrzec Boga w każdym człowieku, którego spotykamy na swojej drodze. Członek ERM-u stara się wykorzystać każdą okazję do służenia bliźnim z miłością, nawet w codziennych, zwyczajnych sytuacjach oraz być życzliwy, otwarty i radosny.
 • Bądź trzynastym apostołem!
  Dokładnie tak! Każdy z nas jest wezwany, by dołączyć do grona dwunastu Apostołów i stać się świadkiem Pana Jezusa w swoim otoczeniu. Członek ERM-u powinien głosić Dobrą Nowinę nie tylko słowem, ale i czynem oraz wiernie kroczyć za swoim Mistrzem - Chrystusem.

 

Odznaka członka Ruchu:

Odznaka członka Ruchu Krucjata Eucharystyczna

Odznaka członka Ruchu ma kształt krzyża otoczonego kołem z napisem: Króluj nam Chryste! To pozdrowienie przypomina, że gdziekolwiek jesteśmy, naszym Królem jest Jezus. W środku krzyża znajdują się symbole Eucharystii: kielich i Hostia w promieniach. Ma to przypominać, że rycerz jest zawsze w służbie Jezusa Eucharystycznego, a jego życie wzmacniane częstą Komunią św. ma promieniować cnotami.

IHS - Jezus Zbawca ludzi. Krzyż oznacza, że Jezus przez cierpienie zbawił świat, a także to, iż każdy kto należy do ERM-u powinien dla Jezusa przyjmować cierpienie.

Żółty kolor krzyża - jest symbolem światła i majestatu. Najbardziej pożądany kolor żółty uzyskiwano ze słupka kwiatowego pachnącego szafranu. Szafranowe okrycia należały do stroju królów perskich. Barwa żółta jest również kolorem dojrzałego zboża oraz złota. Używana w ozdabianiu paramentów liturgicznych wskazuje na wieczne światło, chwałę, godność i potęgę.

Czerwone koło - w czerwieni widziano kolor krwi, w której jest "życie wszelkiego ciała" (Kpł 17,14), kolor czerwony jest znakiem siły i młodości, barwą ognia - w znaczeniu przenośnym także ognia miłości. W liturgii szczególnie podkreśla się symboliczny związek zachodzący między czerwoną barwą a Duchem Świętym.

Modlitwa:

Panie Jezu, stoimy dzisiaj przed Tobą i oddajemy Ci nasze młode życie. Przyjmij nas, Jezu, do grona Swoich rycerzy. Postanawiamy być prawdomówni, posłuszni, cierpliwi, pracowici i czyści, aby zawsze podobać się Tobie. Błogosław Ojcu św. i całemu Kościołowi, parafii i naszej wspólnocie Eucharystycznego Ruchu Młodych, Rodzicom, wychowawcom i całej Ojczyźnie. Maryjo, Królowo naszej wspólnoty, opiekuj się zawsze nami i chroń nas przed złem.

Amen.

Akcja Katolicka

 
Opiekun - ks. Andrzej – ostatnia niedziela miesiąca, godz. 19.00

Grupa Charytatywna

 
Opiekun - Ks. Jakub

Szkolne Koło Caritas przy Gimnazjum nr 3 w Świdniku

Szkolne Koło Caritas

 
"Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili"
- Jezus

 

 
 
Opiekun Szkolnego Koła Caritas - mgr Katarzyna Pryputniewicz
 

Opiekun Szkolnego Koła Caritas - mgr Katarzyna Pryputniewicz

 
 
Patronka Szkolnego Koła Caritas - s. Faustyna Kowalska

Patronka Szkolnego Koła Caritas - s. Faustyna Kowalska

 
 
Święto patronalne Caritas - Niedziela Miłosierdzia Bożego (pierwsza niedziela po Wielkanocy)

Pomoc drugiemu człowiekowi jest hasłem przewodnim, które przyświeca Polskiej Organizacji Caritas, dlatego działanie w SKC ma na celu propagowanie idei humanitaryzmu głównie w środowisku szkolnym. Niesienie pomocy potrzebującym, uwrażliwianie na cudzą krzywdę i kształtowanie postaw altruistycznych jest odpowiedzią na rodzącą się potrzebę zaspokajania społecznych i duchowych potrzeb dzieci i młodzieży oraz włączenie się młodego pokolenia w pracę na polu miłosierdzia. Jest propozycją pożytecznego spędzania czasu wolnego, spełniania się w życiu, w konkretnych czynach „dzieląc się chlebem i sercem”.

9 listopada odbył się apel inaugurujący Szkolne Koło Caritas. Tekst przeplatany pieśniami, scenki o pomocy innym, skłoniły wszystkich obecnych do refleksji nad istotą służby wobec drugiego człowieka. Zwieńczeniem uroczystości było podpisanie regulaminu SKC przez dwie Szkoły: Gimnazjum nr 3 im. Noblistów Polskich i Specjalny Ośrodek Szkolno – wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku a także parafię Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła i diecezjalną Caritas. Na apelu gościliśmy ks. mgr lic. Wiesława Kosickiego, zastępcę dyrektora Caritasu, Dyrekcję Szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno – wychowawczego im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku i księdza Tadeusza Nowaka, proboszcza parafii Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Świdniku. Uczniowie otrzymali również legitymacje członkowskie Szkolnego Koła Caritas. Apel przygotowała p. Katarzyna Pryputniewicz.

Szkolne Koło Caritas przy Gimnazjum nr 3 w Świdniku
Szkolne Koło Caritas przy Gimnazjum nr 3 w Świdniku
Szkolne Koło Caritas przy Gimnazjum nr 3 w Świdniku
Szkolne Koło Caritas przy Gimnazjum nr 3 w Świdniku

Historia Caritas w Polsce

 
Próby centralizacji i koordynacji działań dobroczynnych Kościoła na terenach Polski obserwujemy na przełomie XIX i XX wieku najpierw we Lwowie, gdzie w 1885 r. powstaje "Związek Katolickich Towarzystw i Zakładów Dobroczynnych" a później w Poznaniu. W roku 1922 powstaje poznański związek towarzystw dobroczynnych, wzorując się na niemieckiej Caritasverband, tworzy podobną strukturę i przyjmuje nazwę Caritas. Po odzyskaniu niepodległości w roku 1918 i okrzepnięciu nowych struktur Kościoła w Polsce związki "Caritas" powstały niemal we wszystkich diecezjach. Rozwój struktur "Caritas" został jednak przerwany wybuchem II wojny światowej.

Zaraz po wyzwoleniu abp Sapieha w myśl uchwały Konferencji Episkopatu Polski, dekretem z 25 VIII 1945 r. ustanowił Krajową Centralę Caritas . W niecały miesiąc później, Biskup Lubelski Marian Leon Fulman, dekretem z dnia 14 IX 1945 r. na bazie działającego jeszcze w okresie międzywojennym "Towarzystwa Miłosierdzia Chrześcijańskiego im. św. Wincentego, powołał Diecezjalny Związek Towarzystw Miłosierdzia Chrześcijańskiego "Caritas" . Jego podstawowym zadaniem miało być koordynowanie i kierowanie działalnością dobroczynną na terenie całej diecezji. Na drodze prężnie rozwijającego się związku stanęła jednak komunistyczna władza, która w roku 1950 doprowadziła do delegalizacji Caritas w Polsce i przejęcia podległych mu placówek.

Likwidacja kościelnych struktur "Caritas" nie mogła jednak oznaczać zaprzestania działalności charytatywnej Kościoła. Koordynacją tej działalności zajęła się Komisja Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Miłosierdzia przemianowana w roku 1981 na Komisję Charytatywną Episkopatu Polski. W poszczególnych diecezjach powstały referaty duszpasterstwa charytatywnego, a w parafiach utworzono zespoły charytatywne. W roku 1989 na mocy porozumienia między państwem i Kościołem możliwe stało się reaktywowanie Caritas Polska i Caritas diecezjalnych. Dnia 24 maja 1991 r. Biskup Lubelski Bolesław Pylak powołał do życia Caritas Diecezji Lubelskiej, która po reorganizacji struktur terytorialnych Kościoła w Polsce i utworzeniu w Lublinie metropolii, w roku 1992 otrzymała nazwę Caritas Archidiecezji Lubelskiej.

Cele działalności Szkolnego Koła Caritas

1. Działalność charytatywno – opiekuńczo – wychowawcza na zasadzie wolontariatu.

2. Praktyczna realizacja przykazania miłości bliźniego w odniesieniu do każdego, bez względu na jego przekonania, czy wyznanie.

Działania SKC mogą być podejmowane w różny sposób w zależności od potrzeb środowiska, uczniów i wytycznych działań Caritas. Są w nie zaangażowani uczniowie klas I-III gimnazjum, którzy uczestniczą w spotkaniach formacyjnych raz w miesiącu oraz organizują akcje charytatywne. Bardzo ważne jest, by zadania przyjęte do realizacji przez koło Caritas odpowiadały potrzebom uczniów, środowiska szkolnego, a także otoczenia. Dlatego opiekun Szkolnego Koła Caritas p. K. Pryputniewicz po konsultacji z przedstawicielem Caritas Polska ustala zakres realizacji zadań. Dokonanie świadomego i aktywnego wyboru zadań przez dzieci znacznie zwiększa ich zaangażowanie w pracę koła, a tym samym skuteczność działań.

Sprzedaż „Świece pamięci”

Z racji 30 rocznicy wyboru Jana Pawła II na urząd następcy św. Piotra, 12 października wolontariusze Szkolnego Koła Caritas sprzedawali świece papieskie. Akcja trwała od godz. 10-14 na terenie parafii p.w. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. Uczniowie sprzedali 96 "Świec pamięci". Dochód z ich sprzedaży został przeznaczony na akcję dożywiania młodzieży w szkołach. Zapalona świeca z wizerunkiem Jana Pawła II była wyrazem modlitewnej pamięci o naszym Wielkim Rodaku, a także czytelnym znakiem realizowania głoszonej przez Ojca Świętego nauki o potrzebie solidarności z najbiedniejszymi i kształtowania "wyobraźni miłosierdzia".

Podczas sprzedaży świec również w salce w parafii jest podawana herbatka i ciastka.

3. Pozyskiwanie funduszy na wycieczki dla ubogiej młodzieży naszego gimnazjum.

4. Pozyskiwanie przyborów szkolnych, trwałej żywności dla uczniów z ubogich rodzin.

5. Przyłączenie do akcji ogólnopolskich i lokalnych.

6. Rozwijanie umiejętności efektywnego współdziałania w grupie.

7. Budowanie wspólnoty ludzi, ukierunkowanej na dobro wszystkich jej członków.

Sprzedaż świec Caritas- wigilijne dzieło pomocy dzieciom

 

Efekty działań Szkolnego Koła Caritas

 

Przez 4 lata działalności Szkolne Koło Caritas dofinansowało:

 • 11 wycieczek dla 36 osób o łącznej kwocie 671zł
 • Obiady dla 4 osób na cały rok szkolny o łącznej kwocie 499,5 zł
 • Bal gimnazjalny dla uczennicy w wysokości 65 zł
 • Zestaw podręczników do języka angielskiego w wysokości 40 zł
 • Szkolne Koło Caritas ufundowało również 2 stypendia socjalne dla dwóch osób w wysokości 240zł
   

Dzięki działalności SKC Caritas Archidiecezji Lubelskiej:

 • Ufundowała dla 6 osób stypendia skrzydła o łącznej kwocie 6102zł
 • Dofinansowała posiłki dla 10 osób
 • Ufundowała stypendia socjalne dla 2 osób o łącznej kwocie 1080zł


POMOC UBOGIM

Członkowie Szkolnego Koła Caritas i wyrażają gotowość pracy na zasadzie wolontariatu.
Dotyczy ona:

 • Działalności koła na terenie szkoły.
 • Działalności koła w środowisku lokalnym.
 • Włączanie się koła w akcje ogólnopolskie.

 

Działalność koła na terenie szkoły
ZADANIA TREŚCI TERMIN
Akcja "Przybory szkolne dla kolegi" Zbieranie przyborów szkolnych dla uczniów o trudnej sytuacji materialnej Październik
Życzenia świąteczne i akcja "Paczka dla kolegi" Przygotowywanie kartek świątecznych Tworzenie paczek z trwałą żywnością dla najbiedniejszych Święta Bożego Narodzenia i Wielkanoc
Akcja "Kto ubogim da, ten u Boga ma" Zbiórka darów w postaci środków czystości dla dzieci z domu dziecka Maj

 

 

Działalność koła na terenie środowiska lokalnego
ZADANIA TREŚCI TERMIN
Akcja "Uśmiech dziecka" Zorganizowanie zbiórki bajek, kolorowanek, bloków rysunkowych, kredek i flamastrów na terenie Gimnazjum dla chorych dzieci ze Szpitala Powiatowego w Świdniku Listopad-grudzień
Uroczystość Szkolnego Koła Caritas - Msza św. za członków SKC Niedziela Miłosierdzia Bożego
Gazetka Szkolnego Koła Caritas Wykonywanie gazetki ściennej o ważnych wydarzeniach z życia Kościoła Cały rok szkolny

 

 

Włączenie się koła w akcje ogólnopolskie
ZADANIA TREŚCI TERMIN
Akcja sprzedaży świec papieskich Caritas Rozprowadzanie świec przy kościele Październik
Akcja "Znicz" Rozprowadzanie zniczy przy kościele Październik
Sprzedaż świec "Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom" Sprzedaż świec na terenie parafii Grudzień
Akcji "Jałmużna wielkopostna" Zbieranie do puszek pieniędzy na pomoc w leczeniu dzieci i osób starszych Czas Wielkiego Postu
Sprzedaż "Chlebków miłości" Wielkanocnego Dzieła Pomocy Dzieciom Sprzedaży chlebków na terenie parafii Czas przed Wielkanocą

 

Podziękowanie ze szpitala
Podziękowanie z Domu Dziecka

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

 

Opiekun - ks. Bartłomiej Zwoliński

Czas i miejsce spotkań: - każdy piątek, godzina 19:00 (w kafejce parafialnej)

 

Historia Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży

Początki KSM w czasach II Rzeczypospolitej

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży w początku swojej działalności było częścią Akcji Katolickiej. Dnia 5 lutego 1934 roku na krajowym zjeździe Akcji Katolickiej postanowiono na wzór włoski podzielić organizację na 4 kolumny:

 • • Katolicki Związek Mężów (KZM)
 • • Katolicki Związek Kobiet (KZK)
 • • Katolicki Związek Młodzieży Męskiej (KZMM)
 • • Katolicki Związek Młodzieży Żeńskiej (KZMŻ)

Związki ogólnopolskie miały swoje odpowiedniki w stowarzyszeniach diecezjalnych:

 • • Katolickie Stowarzyszenie Mężów (KSM)
 • • Katolickie Stowarzyszenie Kobiet (KSK)
 • • Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej (KSMM)
 • • Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej (KSMŻ)

Wielu członków KSMM i KSMŻ pochodziło ze Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej utworzonego już w 1919 roku.

II Wojna Światowa

Niestety wybuch II wojny światowej przerwał działanie Akcji Katolickiej i wszystkich organizacji jej podległych, w tym również KSMM i KSMŻ. Wielu członków tych organizacji brało udział w regularnych bitwach, a później w działaniach partyzanckich mających na celu odzyskanie suwerenności kraju.

KSM w czasach PRL – u

Po wojnie z powodu wtargnięcia sił Związku Radzieckiego i utworzenia z Polski kraju marionetkowego o ustroju komunistycznym rozwiązano wszystkie organizacje wchodzące w skład Akcji Katolickiej. Jednak z powodu przeoczenia udało się zarejestrować dwa oddziały KSMM: w Archidiecezji Poznańskiej i Archidiecezji Krakowskiej. KSMŻ nie udało się jednak nigdzie legalnie zawiązać, dlatego ks. kard. Adam Sapieha powołał do istnienia Żywy Różaniec Dziewcząt, nieformalną formację mającą strukturę organizacyjną podobną do KSMŻ. Dnia 7 lutego 1953 roku z powodu nasilenia represji władz państwowych rozwiązano legalnie działające KSMŻ i ŻRD. Wielu członków tych organizacji zamknięto w więzieniach, kilku z nich skazano na karę śmierci. Pomimo rozwiązania KSM odbywały się nadal potajemne spotkania. Co więcej, organizacja zdobywała coraz większą popularność. Duże zasługi dla KSM miał ks. kard. Karol Wojtyła, który pomimo sprzeciwu rządu prowadził spotkania tej grupy młodzieżowej. Był ogromnym autorytetem wśród KSM-owiczów. Dnia 16 października 1978 roku został wybrany na papieża, co przyczyniło się do rozwoju KSM w latach 90 – tych XX wieku.

KSM w czasach III RP

Przełomowym rokiem w historii KSM był rok 1989. Ks. prałat Antoni Sołtysik, który również był członkiem KSM, widząc zaangażowanie młodzieży, postanowił przywrócić organizacji status prawny. Tak więc 10 października 1990 roku Episkopat Polski wydał dekret powołujący KSM jako organizację ogólnopolską. Statut został potwierdzony 30 kwietnia 1993 roku. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży uzyskało także osobowość prawno – cywilną rozporządzeniem Ministra, Szefa Urzędu Rady Ministrów, z dnia 30 czerwca 1993 roku.

Historia KSM w Archidiecezji Lubelskiej i oddziału KSM w Świdniku

Dnia 15 listopada 1993 roku arcybiskup lubelski Bolesław Pylak wydał dekret, w którym erygował Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej. Od tego czasu kilka organizacji młodzieżowych działających w naszej diecezji przekształciło się w KSM. Także w naszej parafii pod opieką księdza Sławomira Mazurka zaczęła się spotykać grupka młodzieży. Dnia 19 września 1994 roku oficjalnie powołano KSM przy parafii NMP Matki Kościoła w Świdniku. Oddział ten cechował się niezwykłą chęcią do działania i był wzorem dla pozostałych wspólnot. Warto też wspomnieć, że Piotr Szlązak – były prezes naszego oddziału, był przez dwie kadencje prezesem archidiecezjalnego zarządu KSM.

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży w Świdniku

Katolickie Stowarzyszenie Młodych to organizacja zrzeszająca młodzież chrześcijańską. Celem KSM jest zgłębianie problemów dzisiejszego świata oraz przybliżanie nauczania papieża Jana Pawła II. Często KSM jest postrzegany jako organizacja modlitewna. W rzeczywistości jest zupełnie inaczej. Domeną stowarzyszenia nie jest więc nieustanne siedzenie w murach kościoła, lecz czynne działanie. Dlatego KSM jest głównym organizatorem ogólnopolskich akcji, takich jak „Dni Papieskie” czy „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”, na terenie miasta Świdnik. Organizujemy również własne akcje, jak na przykład akcja pomocy dzieciom z domu dziecka. Współpracujemy z innymi organizacjami pozarządowymi, nie tylko z kręgów Kościoła, także ze szkołami i przedszkolami. Bierzemy również udział w różnych występach artystycznych, mających związek z życiem liturgicznym Kościoła, np. w Misterium Męki Pańskiej, Jasełkach. Przygotowujemy oprawę liturgiczną Mszy Świętej oraz czuwania modlitewne, a także organizujemy imprezy propagujące abstynencję.

Jeżeli wolisz chwalić Boga bardziej czynem, niż modlitwą i masz od 14 do 30 lat, to KSM jest organizacją właśnie dla Ciebie.

 

Wspólnota Krwi Chrystusa

 

Wspólnota Krwi Chrystusa

opiekun: ks. Jakub

Poniedziałek, godz. 17.00, Sala Caritas

2ga sobota m-ca, godz. 8.30, Dolny kościół

 

Informacje:

Dzieło Krwi Chrystusa

Jest katolickim ruchem ewangelizacji, który działa pod kierownictwem Zgromadzenia Misjonarzy Krwi Chrystusa. W tej duchowej rodzinie, współpracują kapłani, bracia zakonni, siostry misjonarki i świeccy.
 

Duchowość Krwi Chrystusa

Już sam tytuł tej wspólnoty jest niezwyczajny - i najbardziej misyjny! Krew Chrystusa jest znakiem, który z jednej strony pomaga wejść głęboko w samo serce Ewangelii, w formację chrześcijańską, a z drugiej strony przynagla do działania misyjnego, apostolskiego - bo Krew Chrystusa przelana jest za wszystkich.

Jeżeli mówimy o Krwi Chrystusa, to jest to, po pierwsze, pewien skrót: chodzi nam nie o jakąś część Chrystusa, ale o samego Zbawiciela, który nas swoją Krwią odkupił. Po drugie, mówiąc o Krwi Chrystusa, mamy na myśli Eucharystię. Chcemy żyć Eucharystią - i to znaczy stawać się nie tylko Mistycznym Ciałem Chrystusa, ale też Jego Krwią. Być Krwią Chrystusa to znaczy dla nas, obrazowo mówiąc, spełniać w Kościele tę rolę, jaką spełnia w organizmie krew: być wszędzie tam, gdzie potrzebny jest rozwój. Przecież krew leczy zranienia, a jej brak jest znakiem śmierci. Zazwyczaj uświadamiamy sobie znaczenie krwi dopiero wtedy, gdy jej brakuje. Po trzecie, Krew Chrystusa to nasza ”poezja” , wzięta ze świata biblijnego. Obrazy sięgające początków Izraela - krew baranka, przelana na wyzwolenie z niewoli egipskiej, krew Przymierza zawartego u stóp Synaju, krew oczyszczenia poprzez niezliczone ofiary - to wszystko przygotowuje nas do tego, by rozumieć znaczenie Krwi przelanej na Golgocie.

Bardzo ważne w naszej duchowości jest to, że widzimy nie tylko tę Krew, którą Syn Boży przelał fizycznie i też nie tylko tę Krew, która liturgicznie jest obecna na ołtarzu pod znakiem wina. Chcemy widzieć tę Krew obecną mistycznie, duchowo we wspólnocie wierzących, ale też w każdym cierpiącym człowieku, w każdym zranieniu i grzechu. Przez wiarę pragniemy dostrzec Krew Chrystusa wszędzie tam, gdzie jest grzech, gdzie dzieje się źle, bo Jezus przelał własną Krew za wszystkich grzeszników.

Pragniemy być Maryją pod Krzyżem Jezusa, cierpiącego dzisiaj w naszych bliźnich, być ”żywym kielichem” , który przyjmuje Krew Zbawiciela, płynącą z ran ludzkości dzisiaj i ofiaruje tę Krew Ojcu Przedwiecznemu. Chcemy nie tylko żyć sami w ten sposób, ale wprowadzać także innych ludzi w życie tajemnicą paschalną. Modlitwa przez Krew Chrystusa pozwala nam ciągle oddawać się na nowo Panu Bogu, odnawiać i umacniać jedność pomiędzy nami. Adorujemy Krew Chrystusa i ofiarujemy Ją w zastępstwie i na zadośćuczynienie. Aby żyć Krwią Chrystusa na co dzień, staramy się trzymać w sercu "Słowo Życia" - wybrane z Pisma świętego zdanie, które służy jako motto w życiu codziennym. Ono pozwala nam jednoczyć się z Bogiem w różnych trudnych sytuacjach dnia.
 

Zgromadzenie Misjonarzy Krwi Chrystusa

Historia Dzieła Krwi Chrystusa sięga swoimi korzeniami Golgoty. Według legendy jeden z żołnierzy rzymskich, obecnych podczas ukrzyżowania Jezusa, zabrał ze sobą do domu Relikwię Jego Krwi; skrawek płaszcza nasączonego Krwią Chrystusa, który przekazywano jako rodzinny skarb z pokolenia na pokolenie. W 1708 r. ostatni członkowie tego rodu przekazali Relikwię do pobliskiej bazyliki San Nicola in Carcere w Rzymie, w której wystawiono ją na ołtarzu i otaczano czcią. Sto lat później kanonik Franciszek Albertyni, wspomagany przez świętego Kaspra del Bufalo, powołał do życia "Bractwo Przenajdroższej Krwi naszego Pana Jezusa". Celem Bractwa ( zatwierdzonego potem jako Arcybractwo) był szczególny kult Krwi Chrystusa, a jednocześnie pełnienie dzieł miłosierdzia wobec ludzi biednych i zagubionych. W ramach tego Bractwa w 1815 r. powstało Zgromadzenie Krwi Chrystusa, założone przez św. Kaspra del Bufalo (1786 - 1837).

Wspólnota Krwi Chrystusa

Pierwsze ślady działania Dzieła Krwi Chrystusa w Polsce, to broszurki w języku polskim na temat św. Kaspra i Krwi Chrystusa wydane przed I wojną światową, które dotarły do Polski oraz działalność Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa. Początki powstania sięgają czasów, gdy Polska była pod zaborami; kilka dziewcząt wstąpiło do tego Zgromadzenia w Chorwacji i dopiero po II wojnie światowej w czasie repatriacji powróciły do Polski, gdzie powstała polska prowincja Zgromadzenia Sióstr Adoratorek. Pierwszy Dom Misyjny Misjonarzy Krwi Chrystusa powstał w 1983 r. w Częstochowie, ale kontakty Misjonarzy z krajem rozpoczęły się już wcześniej, gdy Ojciec Winfried Wermter, wówczas wicegenerał Zgromadzenia, zaczął przyjeżdżać tu z Rzymu na Zaproszenie Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa – żeńskiej gałęzi Dzieła, Zgromadzenia założonego przez bł. Marie de Mattias.

W 1981 roku odbyły się pierwsze spotkania i rekolekcje dla sióstr i dla świeckich: młodzieży i dorosłych. W tych ciężkich czasach rozpoczęcia stanu wojennego ludzie przyjmowali orędzie Krwi Chrystusa z wielką otwartością. W 1987 r. Ojciec Winfried zdecydował się na założenie w Polsce nowego Zgromadzenia Misjonarek Krwi Chrystusa, które powstało w celu wspierania misji Krwi Chrystusa przez maryjną obecność. Bracia, siostry i świeccy współpracują w Domach Misyjnych nie tylko w sprawach praktycznych (prowadzenie domu), ale też w organizacji apostolstwa rekolekcji i skupień oraz pomocy potrzebującym. Domy Misyjne Misjonarzy znajdują się obecnie w czterech punktach Polski: Częstochowa, Ożarów Mazowiecki, Swarzewo (koło Gdańska), Łabuńki (koło Zamościa). Domy te są miejscem nowej ewangelizacji i formacji chrześcijańskiej dla ludzi w każdym wieku. Są w nich prowadzone regularnie skupienia dla osób w każdym wieku: dorosłych, młodzieży i dzieci. Wymiar charytatywny Domów Misyjnych wyraża się w przyjmowaniu ludzi szukających zdrowia, wiary, umocnienia. Szczególnym dziełem jest Hospicjum Santa Galla w Łabuńkach. Wielką radością całego dzieła stało się powstanie w Częstochowie Sanktuarium Krwi Chrystusa, erygowanego przez Ks. Arcybiskupa Stanisława Nowaka 21.10.1999 r. W sercu tego świętego miejsca znajduje się cenny skarb, otrzymany w darze od Sióstr z Liechtenstein: relikwia Krwi Pana Jezusa.
 

Wspólnota Krwi Chrystusa

Świecką gałęzią Dzieła jest Wspólnota Krwi Chrystusa (WKC), której członkowie biorą udział w duchowości i działaniu Misjonarzy i Misjonarek, jak również wspierają poprzez duchowość Dzieła życie Kościoła w swoich parafiach. Polem misyjnym WKC jest przede wszystkim własna rodzina szkoła, praca, każde miejsce do którego prowadzą nas codzienne kontakty życiowe, mając serce otwarte na potrzeby charytatywne i społeczne. Jako ruch katolicki ta Wspólnota jest otwarta dla wszystkich. Lubimy powtarzać, że nikt nie jest za stary ani zbyt chory, aby się nawrócić i dać swój wkład w przemianę i ratowanie naszych bliźnich, naszego Kościoła i świata. Ci, którzy widzą w duchowości tego ruchu swoją drogę do świętości, mogą wstąpić do niego jako osoby świeckie i brać w nim udział indywidualnie lub uczestnicząc w spotkaniach grup tygodniowych w parafiach. Istnieją trzy różne możliwości udziału w WKC:
a) "Wspólnota Modlitwy" – indywidualna lub grupowa modlitwa według duchowości Dzieła. Grupy modlitewne pomagają Kościołowi i światu przez regularną wspólnotową modlitwę i formację swoich członków.
b) "Wspólnota Misyjna" – cotygodniowe spotkania grup na wspólne rozważanie Pisma św., wymianę doświadczeń według praktyki "Słowa Życia", systematyczne działanie charytatywno - apostolskie - aby odpowiedzieć na wołanie Krwi Chrystusa, płynącej dzisiaj z fizycznych i duchowych ran ludzkości. Autentyczna modlitwa do Krwi Chrystusa staje się drogą duchową, która prowadzi do zbawienia, do wolności chrześcijańskiej, do zdrowia duszy i ciała, do pojednania i pokoju.
c) Wspólnota Wspomożycieli Krwi Chrystusa – dla tych, którzy pragną żyć radami ewangelicznymi w życiu świeckim, całkowicie oddając się Panu Bogu i misji (w rodzinie lub samotności) i blisko współpracując z Domem Misyjnym.
 

Życie Wspólnoty Krwi Chrystusa w parafiach

Każda WKC żyje duchowością Krwi Chrystusa w jedności z Kościołem i Domem Misyjnym swego regionu poprzez:

 • - comiesięczne skupienia rad diecezjalnych w Domu Misyjnym
 • - comiesięczne spotkania animatorów parafialnych i osób pierwszego kontaktu z radą diecezjalną
 • - comiesięczne spotkania animatora parafialnego z animatorami grup w parafii
 • - comiesięczna Msza św. Wspólnoty, adoracja Najświętszego Sakramentu
 • - cotygodniowe spotkania grup modlitewnych i misyjnych
 • - uczestnictwo członków WKC w skupieniach lub rekolekcjach (formacja członków)
 • - czytanie wydawnictw i czasopism Misjonarzy Krwi Chrystusa (Animator, Nowa Pomoc)
 • - apostolstwo w rodzinie , środowisku, pracy, pomoc charytatywna

Każda z WKC w parafii stara się być pomocą dla ks. proboszcza i wiernych poprzez rożne inicjatywy, między innymi: prace charytatywne, zespoły Caritas, apostolstwo chorych w domach i szpitalach, wystrój ołtarzy na Boże Ciało, organizowanie adoracji na Triduum paschalne, odwiedzanie samotnych, uczestnictwo w wyjazdach misyjnych, apostolstwo na rzecz Hospicjum Santa Galla w Łabuńkach.

Wszyscy członkowie WKC są powołani do radykalizmu życia Ewangelią – pragną przez zaufanie Jezusowi przyjąć do własnych żył Jego zbawczą Krew, aby potem w duchowy sposób dać swoją krew wraz z Krwią Zbawiciela. Pan Bóg potrzebuje naszego serca, naszej krwi, aby dawać przez nas własną Boską Krew, własne Życie, własne Siły, własną Miłość. Nasze powołanie to stać się Komunią świętą Krwi Chrystusa, Jego otwartym Sercem, które przekazuje Życie Boga.
 

Wspólnota Krwi Chrystusa w parafii NMP Matki Kościoła:

 • Opiekun Wspólnoty – ks. Bartłomiej Zwoliński
 • Animator – Halina Kubik
 • Msza Święta Wspólnoty – II sobota miesiąca, godz. 8.30

Jak zapisać się do Wspólnoty Modlitwy Krwi Chrystusa?

Najlepiej jest przyjechać do Domu Misyjnego (adres jak niżej), aby wziąć udział w dniach skupienia, które odbywają się tam prawie co tydzień. Pod koniec tych dni można zostać uroczyście przyjętym do Wspólnoty. Jeżeli ktoś nie może przyjechać do Domu Misyjnego (choroba, sytuacja rodzinna...), wystarczy, że prosi o przyjęcie pisemnie. Ze względu na formację duchową członkowie powinni w miarę możliwości przy wstąpieniu, a następnie przynajmniej raz w roku brać udział w rekolekcjach lub dniach skupienia w Domach Misyjnych i czytać regularnie miesięcznik Wspólnoty – "Nową Pomoc". Codziennie powinni wybierać co najmniej jedną z modlitw do Krwi Chrystusa i często jednoczyć się w myślach i w sercu ze swoją duchową rodziną. Wszystko to nie zobowiązuje jednak "pod grzechem", co nie znaczy, że można bez ważnego powodu zaniedbać obietnicę daną przy wstąpieniu.

Adres Domu Misyjnego:
Dom Świętego Ducha
Łabuńki Pierwsze 1
22-437 Łabunie

Rycerstwo Św. Michała Archanioła

 
Opiekun - ks. Tadeusz– drugi i ostatni piątek m-ca o godz.: 16.00

Lektorzy

 
Opiekun - ks. Jakub – Piątek, godz. 17.00 – w Zakrystii II
 
 

Ministranci

 
Opiekun - ks. Jakub – Piątek, godz. 17.00 – w Zakrystii II
 
 

Zespół liturgiczny

 
Opiekun – Ks. Proboszcz -
 

Al - Anon

 

Al- Anon jest to wspólnota rodzinna która pomaga osobom żyjącym z alkoholikiem.
Program Al- Anon uczy, jak dać sobie radę z naszymi trudnościami, oraz jak znaleźć bardziej normalny sposób życia.
Dzięki grupie uzyskujemy spokój i możemy czuć się bezpiecznie, jak można stawiać uczciwie czoła temu problemowi działając z wiarą i odwagą.
Przychodząc na grupę pragniemy dobra dla siebie i innych, ale nie wystarczy tylko się modlić o to, a potem usiąść i czekać, aż Bóg zrobi za nas wszystko. Modlitwę musimy poprzeć działaniem.
 

Modlitwa:

"Boże daj mi Pogodę Ducha,
abym zgadzał się z tym,
czego nie mogę zmienić,
Odwagę, abym zmieniał to,
co zmienić mogę
i Mądrość,
abym umiał odróżnić jedne prawy od drugich"
 

Al - Anon - spotkania:

Jeżeli masz kochaną osobę, której picie powoduje poważne problemy będziesz serdecznie witany na naszych spotkaniach. Dzielimy się wzajemnie naszym doświadczeniem, siłą i nadzieją.
Zapraszamy na SPOTKANIA

 • 1. W poniedziałki o godz. 19:00 - Kościół NMP Matki Kościoła w Świdniku ul.Wyszyńskiego 32
 • 2. We Wtorki o godz. 18:00 - MIEJSKIE CENTRUM PROFILAKTYKI w Świdniku ul. Norwida 2

 

Arcybractwo Straży Honorowej

Arcybractwo Straży Honorowej

NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA

Opiekun    - ks. Proboszcz
Spotkania:  - 2gi piątek m-ca, godz.18.45, Sala Caritas

Arcybractwo Straży Honorowej  jest publicznym, powszechnym stowarzyszeniem wiernych
z siedzibą w klasztorze Zakonu Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny
(Sióstr Wizytek) w Paray - le - Monial (Francja).

Stowarzyszenie działa na mocy obecnych Statutów oraz obowiązującego prawa kanonicznego.

Arcybractwo proponuje ogółowi swych członków nieustanne oddawanie czci i miłości
oraz wynagradzanie Sercu Jezusa, który pokochał nas aż do przyjęcia widocznych ran
zadanych włócznią na drzewie krzyża i niewidocznych ran zadawanych każdego dnia
przez zapomnienie, niewdzięczność i ludzkie grzechy.

Podstawowym obowiązkiem członków Straży jest wynagradzanie Sercu Jezusowemu
zranionemu przez nasze grzechy.

W tym celu członkowie wybierają jedną godzinę w ciągu dnia, podczas której
skupieni na Jezusie Chrystusie utajonym w Najświętszym Sakramencie,
ofiarują Mu zwyczajne zajęcia wykonywane w tej  godzinie, niczego w nich nie zmieniając.

Łączą tę ofiarę z Ofiarą na Krzyżu, Ofiarą Krwi i Wody, które wytrysnęły ze zranionego Serca Jezusa,
składaną przez wszystkich kapłanów
 sprawujących w tej godzinie na całym świecie Msze św.

Jezus w swoim nieskończonym Miłosierdziu zarezerwował miejsce przy swoim Sercu dla tych,
których odkupił a odkupił wszystkich bez wyjątku.

Czy może być godniejsze miejsce dla grzesznika jak przy Sercu Jego Boga?

Nie pozwól by twoje miejsce przy Sercu Jezusa świeciło pustką!

 

Wspólnota modlitewna "Modlitwa Serca"

Modlitwa Serca

Wspólnota modlitewna "Modlitwa Serca" powstała w 2004 roku w Świdniku i jest zawierzona Matce Bożej. Ostateczny kształt wspólnoty został nadany przy współpracy z wieloma osobami zaangażowanymi w rozwój tego dzieła, ciągle jest rozwijany i pogłębiany.

 

  Czynić miłosierdzie poprzez modlitwę - to główny cel istnienia wspólnoty. Członkowie wspólnoty z Polski i polonii z kilkudziesięciu państw modlą się w intencjach zamieszczanych na stronie internetowej www.modlitwaserca.org   Dzielą się tam również doświadczeniem doznania Bożego Miłosierdzia w swoim życiu, doświadczeniem prawdziwości słów Pana Jezusa, „Jeżeli dwóch z was na ziemi zgodnie o coś prosić będzie, to wszystko otrzymają..." (Mt 18, 19).

  Wspólnota "Modlitwa Serca" zachęca również swoich członków i wszystkich gości do praktykowania pogłębionej modlitwy poprzez rozważanie Słowa Bożego. Służą temu zamieszczone na stronie internetowej wspólnoty teksty czytań mszalnych i rozważania do ewangelii na każdy dzień. Praktykowaniu modlitwy wewnętrznej służą też refleksje na jej temat, zaczerpnięte z dzieł świętych, np. z "Księgi Życia" św. Teresy od Jezusa.

  Każda osoba może zaproponować intencję „modlitwy tygodniowej”, która jest zmieniana cyklicznie. W intencjach wspólnotowych jest odprawiana Msza Święta.

  Wspólnota zachęca do „duchowej adopcji dziecka poczętego” i obrony małżeństwa oraz włącza się w modlitwy za ojczyznę i intencjach Papieskich.

  Podsumowując można powiedzieć, że wspólnota modlitewna "Modlitwa Serca" będzie na tyle wierna swemu powołaniu, na ile jej członkowie będą się starali pogłębić swoją modlitwę, sięgając do swego serca, gdzie przebywa Bóg.

Opiekunem duchowym jest Ks. Andrzej

Modlitwa Serca

Chór mieszany Parafii NMP Matki Kościoła

     Chór mieszany  Parafii NMP Matki Kościoła powstał zaraz po zawiązaniu parafii. Pierwszy - występ udział w oprawie muzycznej Mszy św. Wielkanocnej chóru był w roku 1978, jeszcze w kaplicy – baraku. Chór powstał staraniem ks. Kan. Jana Hryniewicza, spośród mieszkańców Świdnika i jak wypowiadał się ks. kanonik „Chór powstał z potrzeby serc, z umiłowania śpiewu, aby ludziom rozweselać serca i wlewać nadzieję”. Duży wkład w organizacje chóru miały też siostry betanki. W ciągu lat działalności przewinęło się ponad stu chórzystów i dziewięciu dyrygentów. Ze śpiewających od początku obecnie uczestniczą tylko cztery osoby. Zmieniali się też prowadzący – dyrygenci. Przez pierwsze cztery lata organistą i dyrygentem chóru był Rudolf Sztajner z Lublina. Przez następne siedem lat chórem opiekowały się i dyrygowały Siostry ze Zgromadzenia Betanek, ss. Marietta, Krystyna, Teresa. Przez rok 1989 dyrygentem był p. Antoni Goral. W latach 1990 – 99 organistą i dyrygentem był śp. p. Jan Marciszuk, następnie krótko p. Jacek Kwiatkowski i p. Robert Mazurkiewicz. W latach 2000 – 2007 organistą i dyrygentem był p. Piotr Kusiński. Obecnie, już 10 dyrygentem, od prawie sześciu lat jest p. Leszek Woźniak. Organizator, organista i opiekun zespołu. Aktualnie chór liczy 28 osoby ( 10 osób to soprany, 8 alty, 6 tenory, 4 basy). Chór, jak każdy człowiek miał lepsze i gorsze lata działalności. Najlepsze wtedy, gdy był ustabilizowany skład i stałego dyrygenta.

     Chór pracuje przy parafii i występuje podczas uroczystości i Mszy św. w naszej parafii. Co raz częściej występuje również poza, w innych parafiach, oraz na scenie. Miarą naszych sukcesów są przeżycia i zadowolenie ludzi biorących udział w uroczystościach i nabożeństwach. W przyszłym roku, chór będzie obchodził 35 lecie działalności. Nasz kościół jest duży, chór też ma duże pole do działania. Zapraszamy wszystkich chętnych, lubiących śpiew, panie i panow do udziału w chórze. Nie ma wstępnych przesłuchań, jeżeli spodoba się atmosfera w zespole, zostaniecie. Dyrygent jest wymagający, ale wyrozumiały, przydatność do zespołu oceni podczas pracy.

 

Próby odbywają się we wtorki i piątki w godz. od 16.00. do 17.30. w salce dolnego kościoła. Zapraszamy.

Opiekun: Ks. Proboszcz,  Leszek Woźniak (tel.: 517 068 669)

 

POMOC MATERIALNA-BANK RZECZY

LISTA  POMOCY  OFEROWANEJ

aktualizacja z dnia 23 maja 2015 r.

 

POMOC RZECZOWA

Telefon kontaktowy

Uwagi

Chodzik dla osoby dorosłej 664-587-680  
Kule ortopedyczne łokciowe 601-59-80-80  

 

UWAGA:

POMOC JEST OFEROWANA BEZPŁATNIE.

OSOBY POTRZEBUJĄCE POMOCY

PROSIMY O KONTAKT  TELEFONICZNY

LUB  OSOBISTY W CZASIE DYŻURU

 

 

 

 

 

PARAFIALNY ZESPÓŁ WOLONTARIATU „MOGĘ / CHCĘ POMÓC”

POMOC WOLONTARIUSZA

LISTA  POMOCY  OFEROWANEJ

aktualizacja z dnia 23 maja 2015 r.

P O M O C   W O L O N T A R I U S Z A

WOLONTARIUSZ

Telefon

Porady prawne w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego

Wojciech

508-492-757

Porady prawne w zakresie prawa cywilnego, pracy, karnego

Katarzyna

726-543-860

Porady w zakresie prawa pracy

Anetta

601-59-80-80

Wsparcie psychopedagogiczne,
mediacja rodzinna

Agnieszka 691 760 255
dyżur w każdą sobotę
w godzinach 10 do 11-tej
w Kancelarii Parafialnej

Pomoc w załatwianiu formalności związanych
z pozyskaniem dofinansowania NFZ/ PFRON 

(bariery architektoniczne, sprzęt rehabilitacyjny,
 środki zaopatrzenia  ortopedycznego i pomocniczego)

Barbara
Janusz

601-59-80-80

Pomoc w zakresie transportu samochodem osobowym
do lekarza, na zabiegi, na Mszę Św.

Andrzej, Michał,
Barbara,  Janusz, Władysław

601-59-80-80

518-403-544

Opieka lub towarzyszenie osobie samotnej.
Pomoc w zakupach, w pracach porządkowych.
Towarzyszenie osobom samotnym, starszym,  niepełnosprawnym.

Anna, Barbara, Katarzyna, Anna, Danuta, Mariusz, Irena, Weronika, Alina, Elżbieta, Magdalena, Mariola,
  Magdalena, Katarzyna, Halina

601-59-80-80

518-403-544

Badanie słuchu i dostrojenie aparatu słuchowego

Katarzyna

609-832-444

Pomiar ciśnienia w domu chorego

Marianna

603-651-882

Pomoc z  matematyki
szkoła podstawowa  / gimnazjum / średnia

Andrzej,
 Justyna, Tomasz, Joanna, Barbara, Natalia

601-59-80-80

Pomoc z fizyki
szkoła podstawowa  / gimnazjum / średnia

Anna
Andrzej, Tomasz

518-403-544
601-59-80-80

Pomoc z biologii
 gimnazjum / szkoła średnia

Natalia

601-59-80-80

Pomoc z języka angielskiego

Anna,  Magdalena,
Karol,

795-630-830
601-59-80-80

Pomoc z historii
szkoła podstawowa  / gimnazjum / średnia

Elżbieta, Dominika
 

601-59-80-80

Pomoc w zakresie nauczania początkowego
kl. 1-3

Joanna

601-59-80-80

Pomoc z chemii
 gimnazjum / szkoła średnia

Urszula,
Natalia

607-221-520
601-59-80-80

 

LISTA  POMOCY  POSZUKIWANEJ

POMOC POSZUKIWANA

UWAGI

Poszukiwani
nauczyciele i studenci
– wolontariusze 

do pomocy w nauce dzieciom i młodzieży

szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich.

Dyżury 1 raz w tygodniu w Sali Filipa

lub korepetycje indywidualne
w zakresie

różnych przedmiotów szkolnych.

 

KONTAKT:

TELEFON:             518-403-544  – Anna
                             601-59-80-80 – Barbara

EMAIL:              b.mach@pollub.pl

DYŻURY:           -w każdy czwartek w godz. 1700 -1730 w Sali św. Filipa.

                                -w 2-gą niedzielę m-ca po każdej Mszy Św. (do g. 14-tej)
                                                            (w Punkcie Prasy - w  kościele dolnym )

 


UWAGA:

POMOC JEST OFEROWANA BEZPŁATNIE.

OSOBY POTRZEBUJĄCE POMOCY

PROSIMY O KONTAKT  TELEFONICZNY

LUB  OSOBISTY W CZASIE DYŻURU

 

 

 

 

 

PARAFIALNY ZESPÓŁ WOLONTARIATU „MOGĘ / CHCĘ POMÓC”